TP.HCM duy trì "Biệt đội taxi cấp cứu"

Theo đánh giá của Trung tâm cấp cứu 115, mặc dù số lượt gọi xe cấp cứu có xu hướng giảm, song vẫn còn ở mức độ cao. Chính vì thế, Trung tâm vẫn kiến nghị duy trì " "Biệt đội taxi cấp cứu".

Nguồn: Trung tâm Tin tức