TP.HCM đưa vào sản xuất 55 giống cây trồng mới

Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành Nông nghiệp thành phố đã nghiên cứu, chọn lọc thử nghiệm 136 giống cây trồng và đưa vào sử dụng 55 giống cây trồng mới.

Trung tâm Tin tức