TP.HCM đưa sách về ngoại thành

Nằm trong chương trình trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn các huyện ngoại thành trên địa bàn TP.HCM, Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM vừa bàn giao gần 11.500 cuốn sách cho năm huyện ngoại thành.

Trung tâm Tin tức