TP.HCM đưa các mặt hàng phòng dịch vào các chương trình bình ổn năm 2021

TP.HCM tiếp tục đưa các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 vào chương trình bình ổn thị trường hàng hóa trong năm 2021 nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức