TP.HCM đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 trên 8.000 mẫu/ngày

Sở Y tế TP.HCM cho biết, năng lực xét nghiệm hiện nay của 13 đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn TP.HCM là khoảng 8.000 – 9.000 mẫu/ ngày.

Trung tâm Tin tức