TP.HCM: Doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ chưa tìm được tiếng nói chung

Công nghệ lương thực thực phẩm được thành phố xác định là một trong 4 ngành công nghiệp chủ lực phát triển trong thời gian tới.

Trung tâm Tin tức