TP.HCM: Doanh nghiệp hoạt động "3 tại chỗ" phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Trong thời điểm khó khăn, nhiều doanh nghiệp chọn mô hình "3 tại chỗ" (ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và sản xuất tại chỗ) để duy trì hoạt động sản xuất, cố gắng giữ "vùng xanh" cho nhà xưởng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức