TPHCM đến năm 2020: Phấn đấu đạt 70% thanh niên được giáo dục nghề nghiệp

Nhằm mục tiêu đến năm 2020 đạt 70% thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, UBND TP sẽ nâng cao công tác tuyển sinh đào tạo ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Nhằm mục tiêu đến năm 2020 đạt 70% thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, UBND TP.HCM sẽ nâng cao công tác tuyển sinh đào tạo ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; phấn đấu trong giai đoạn 2018 - 2020, hàng năm tổ chức tuyển sinh mới trung bình khoảng 461.000 người, gồm 45.000 sinh viên cao đẳng, 36.000 học sinh trung cấp, 380.000 học viên sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh niên, UBND TP sẽ thí điểm đưa môn tiếng Anh vào môn thi/tín chỉ bắt buộc cho sinh viên, học sinh thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp; thí điểm áp dụng việc học một ngoại ngữ khác ngoài ngoại ngữ bắt buộc là tiếng Anh vào các trường cao đẳng, trường trung cấp để phục vụ tốt cho công tác xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ điều tra, khảo sát số lượng thanh niên được giáo dục nghề nghiệp cũng như số lượng thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp; rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên cũng như các chính sách để thu hút và phát triển trí thức trẻ có chất lượng cao; triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”; thực hiện công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp ở các bậc giáo dục phổ thông, công tác hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm và nâng cao kỹ năng mềm cho thanh niên.
Sỹ Thành