TP.HCM đề xuất quy định riêng để mở cửa nền kinh tế

Với điều kiện đặc thù, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép TP.HCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế.

Nguồn: Trung tâm Tin tức