TP.HCM đề xuất 5 giải pháp hạn chế nạn đổ trộm rác

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, tỉ lệ gia tăng dân số nhanh đã đặt TP.HCM vào nhiều thách thức, trong đó có ô nhiễm môi trường.

Trung tâm Tin tức