TP.HCM đề nghị hỗ trợ gần 27.500 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19

TP.HCM có khoảng 27.000 người lao động tự do bị ảnh hưởng cần được bổ sung vào hoạt động hỗ trợ. Đây là những lao động thuộc diện tự do, không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, việc làm bấp bênh, thu nhập thấp...

Trung tâm Tin tức