TP.HCM đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính giải thể một số quỹ có nguồn thu nhiệm vụ chi trùng lắp và chưa hiệu quả như: Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ Phòng chống thiên tai...

Trung tâm Tin tức