TP.HCM đẩy mạnh quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại vùng sản xuất

Trong những định hướng của công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thì việc đảm bảo chất lượng ngay tại vùng sản xuất là một trong những định hướng vô cùng quan trọng.

Trung tâm Tin tức