TP.HCM: Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện ở các trường đại học

Theo thống kê tại Khu vực phía Nam, 70% người hiến máu tình nguyện là học sinh, sinh viên. Đây là kết quả cho thấy hiệu quả của phong trào Hiến máu tình nguyện diễn ra tại các trường đại học.

Trung tâm Tin tức