TP.HCM: Đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn ở chung cư

TP.HCM đang tích cực vận động người dân tại khu vực dân cư, trong đó có chung cư, cùng tham gia hoạt động người dân không xả rác ra đường, ra kênh rạch...

Trung tâm Tin tức