TP.HCM: Đẩy mạnh công tác chăm lo an sinh cho người dân

TP.HCM tập trung thực hiện công tác chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thực hiện các gói an sinh xã hội; đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân với phương châm "không một ai bị bỏ lại phía sau".

Nguồn: Trung tâm Tin tức