TP.HCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Trong 6 tháng, tổng số hồ sơ các sở - ban - ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nhận giải quyết là 3.866.942 hồ sơ, đã giải quyết 3.836.301 hồ sơ, đang giải quyết 38.448 hồ sơ. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến là 825/1.809 TTHC đạt tỷ lệ 45,60%.

Nguồn: Trung tâm Tin tức