TP.HCM: Đầu tư các công trình thoát nước, giảm ngập trên địa bàn khu vực ngoại thành

Việc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, được các địa phương triển khai song hành với công tác cải tạo các lòng kênh.

Trung tâm Tin tức