TP.HCM đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 là 98,13%

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay đạt 98,13%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông đạt 99,13% và hệ giáo dục thường xuyên đạt 81,03%. Có 73 trường THPT đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.

Trung tâm Tin tức