TP.HCM đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm dịch tại các doanh nghiệp tại TP.HCM với những tiêu chí cụ thể

Trung tâm Tin tức