TP.HCM đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Công thương TP.HCM đã phối hợp các đơn vị cung ứng thực phẩm để đảm bảo đủ hàng hóa cho người dân trên địa bàn trong mọi tình huống.

Trung tâm Tin tức