TP.HCM đã sẵn sàng cho năm học mới 2019 - 2020

TP.HCM đã có sự chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học 2019-2020. Đây là đánh giá của phụ huynh cũng như Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM trước thềm năm học mới.

Trung tâm Tin tức