TP.HCM: Còn gần 1,5 triệu người chưa nhận hỗ trợ đợt 3

Hiện vẫn còn gần 1,5 triệu trường hợp cho đến nay vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3 của TP.HCM với nhiều lý do khác nhau.

Nguồn: Trung tâm Tin tức