TP.HCM còn bất cập trong phân loại rác tại nguồn

Từ nhiều năm nay, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc phân loại rác tại nguồn đã được thí điểm thực hiện. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều lúng túng, bất cập.

Trung tâm Tin tức