TP.HCM: Chủ động đón đầu xu thế, vượt qua khó khăn

Nắm bắt được thời cơ, nhiều doanh nghiệp TP.HCM đã chủ động đón đầu xu thế, chuyển đổi sản xuất đáp ứng nhu cầu, đảm bảo công ăn việc làm cho công nhân, góp phần vào phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trung tâm Tin tức