TP.HCM cho học sinh nghỉ học 1 tuần phòng dịch nCoV

Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã thông báo cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Trung tâm Tin tức