TP.HCM chỉnh trang đô thị, chống ngập nước, tạo môi trường xanh và sạch cho người dân

Tại TP.HCM, tốc độ đô thị hóa nhanh, rác thải, nước thải, đất cát bồi lắp, gây ô nhiễm, ngập úng một số tuyến kênh rạch. Vì vậy việc cải tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng và vệ sinh môi trường rất được các địa phương quan tâm.

Trung tâm Tin tức