TP.HCM chi hỗ trợ đợt 3 cho 7,3 triệu dân từ 1/10

Để nhanh chóng vận hành ứng dụng phần mềm quản lý thực hiện chi đợt 3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về ứng dụng công nghệ trong triển khai chính sách hỗ trợ đợt 3.

Nguồn: Trung tâm Tin tức