TP.HCM: Cầu kênh tẻ hoàn thành cơ bản công tác mở rộng

Những ngày gần đây, người dân di chuyển qua cầu kênh Tẻ từ quận 4 sang quận 7 đã cảm thấy dễ dàng hơn, nhờ công trình mở rộng mặt cầu cơ bản hoàn thành.

Trung tâm Tin tức