TP.HCM: Các trường bắt đầu nghỉ hè từ ngày 31/5

Theo kế hoạch năm học của UBND TP.HCM, các bậc học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên sẽ tiến hành bế giảng năm học và nghỉ hè từ ngày 27 đến ngày 31/5.

Trung tâm Tin tức