TP.HCM: Các siêu thị sẽ đóng cửa trước 17g mỗi ngày

Với quy định hạn chế ra khỏi nhà sau 18g hàng ngày, hệ thống thương mại tại TP.HCM đã thích nghi kịp, giúp người dân an tâm trong nhu cầu tiêu dùng. Nhân viên các hệ thống cũng sẽ tan ca phù hợp, tuân thủ quy định chung của TP.

Nguồn: Trung tâm Tin tức