TP.HCM: Bước ra khỏi thế giới ảo, học sinh được tập chế tạo robot

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã mở 1 khóa học về lập trình và tập chế tạo robot. Lớp học này - do Câu lạc bộ Robotics - IoT thuộc Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo tổ chức - sẽ dành cho các em từ tiểu học đến đại học.

Trung tâm Tin tức