TP.HCM: Bất cập trong thu gom rác trên tuyến

Trên 2.000 tổ rác dân lập tại TP.HCM đang được tập trung chuyển đổi thành hợp tác xã thu gom và doanh nghiệp vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, quy trình này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Trung tâm Tin tức