TP.HCM: Bất cập khi triển khai phân loại rác tại nguồn

Từ ngày 1/6/2019, người dân trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, từ đó, rác thải sẽ được xử lý phù hợp, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng biết đến quy định này.

Trung tâm Tin tức