TP.HCM: Báo động ô nhiễm tiếng ồn

Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đang ở mức báo động đối với các đô thị lớn, trong đó có TP.HCM. Theo đánh giá, thì ô nhiễm tiếng ồn rất nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trung tâm Tin tức