TP.HCM ban hành khung giá mới về quản lý chung cư

Để quản lý, vận hành hơn 1.000 chung cư trên địa bàn hoạt động ổn định, UBND TP.HCM đã ban hành khung giá mới về dịch vụ quản lý chung sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/4 tới đây.

Trung tâm Tin tức