TP.HCM: Bậc mầm non đi học lại từ ngày 18/5, đón trẻ về sớm khi có nhu cầu

Theo kế hoạch, ngày 18/5, lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại, ngày 25/5, lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại, ngày 1/6, các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Trung tâm Tin tức