TP.HCM áp dụng mức trợ giá mới đưa rước học sinh, sinh viên

Mức trợ giá mới đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng trong năm học tới là 2.830 đồng cho một học sinh, sinh viên/lượt.

Trung tâm Tin tức