TP.HCM: Áp dụng linh hoạt, hiệu quả mô hình “Chốt bảo vệ vùng xanh”

Nhờ kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch tại khu phố, mà người dân chủ động tích cực tham gia vào trực gác giữ vững vùng xanh, vận động cá nhân hảo tâm chăm lo đời sống của nhân dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức