TP.HCM: An toàn cho học sinh đi bộ đến trường

TP.HCM vừa phát động "Tháng quốc tế đi bộ đến trường", với mục đích thúc đẩy một lối sống năng động và thói quen lành mạnh để tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động thể chất, trong đó có việc đi bộ an toàn cho cả cộng đồng.

Trung tâm Tin tức