TP.HCM: 100% bệnh viện triển khai khai báo y tế điện tử

Chuyển đổi số thể hiện rõ nét và dễ nhận thấy nhất là trong lĩnh vực y tế. Các bệnh viện đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, thay thế khai báo trên giấy bằng khai báo điện tử.

Trung tâm Tin tức