TP. HCM dự kiến tăng giá nước sạch sinh hoạt

Phương án giá nước trình trong dự thảo được xây dựng dựa trên đề xuất của Sawaco và ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, có sự thẩm định của Sở Tư pháp TP.


 

Trung tâm Tin tức