Lửa khởi nghiệp

TopCV - ứng dụng giúp hơn 30 ngàn lao động tìm việc làm mỗi tháng

Là một mô hình starup đầy hứa hẹn ở Việt Nam, topCV sau 4 năm hoạt động đã trở nên hữu dụng với hơn 1,5 triệu người trong cả nước. Sắp tới đây, topCV sẽ mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á.

Lửa khởi nghiệp
Xem thêm
Chiếc xe xanh