Tổng tuyển cử Australia: Liên minh cầm quyền thắng lớn

Đêm qua (giờ Việt Nam), lãnh đạo Công đảng Australia Bill Shorten đã thừa nhận thất bại trước liên minh cầm quyền của Thủ tướng Scott Morrison gồm Đảng Tự do và Đảng Dân tộc.

Trung tâm Tin tức