Tổng thống Trump tích cực xây dựng hình ảnh

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực xây dựng hình ảnh của mình ở trong nước, sau khi ông đồng ý thông qua một số điều luật liên quan đến bảo vệ động vật và nữ quyền.

Trung tâm Tin tức