Tổng thống Trump dọa áp thuế lên hàng hóa Pháp

Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế lên đến 100% với 2,4 tỉ đô-la hàng nhập khẩu từ Pháp.

Trung tâm Tin tức