Tổng thống Trump chốt ngày công bố ứng viên vào ghế thẩm phán tòa án tối cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố ứng viên vào ghế thẩm phán tòa án tối cao vào thứ sáu hoặc thứ bảy tuần này.

Trung tâm Tin tức