Tổng thống Nga thúc đẩy việc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp

Sputnik tối qua đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết, xét cả từ quan điểm pháp lý lẫn tình hình dịch tễ, thì ngày 1/7 tới là thời điểm hợp lý để nước này tổ chức việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến Pháp.

Trung tâm Tin tức