Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh bảo vệ mạng lưới viễn thông trong nước

Đêm qua (16/5), Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng quốc gia khẩn cấp liên quan đến các thiết bị viễn thông gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trung tâm Tin tức