Tổng thống Hàn Quốc thay thế nhiều vị trí

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã thay thế đồng loạt nhiều vị trí thứ trưởng, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất với hi vọng tạo đột phá trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vốn đang bị đình trệ.

Trung tâm Tin tức